Menü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 70. yıldönümü.

İnsan haklarını ortak temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu beyannamenin gereği olarak Türkiye’nin; Suriye, Irak, Filistin, Arakan ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramları karşısındaki duruşu dünya kamuoyu vicdanında önemli bir yerdedir. Sınır komşumuz Suriye'de son yüzyılın en büyük insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Ancak tüm dünya bu duruma kör ve sağır kalmıştır. Ülkemizin uyguladığı politika ile ev sahipliği yaptığımız 3,5 Milyon sığınmacıyla dünyanın vicdanı olduk. Diğer ülkelerin kabul ettiği Suriyeli sığınmacı sayısı 2,1 Milyon, Avrupa Birliği’nin kabul ettiği Suriyeli Sığınmacı sayısı 922 bindir.

AK Parti iktidarı ile ülkemizde; İnsan hakları standartlarının yükseltilmesi, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklere saygının tam olarak sağlanması amacıyla reform paketleri hayata geçirilmiş ve önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Köklerini medeniyetimizin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesinde bulan “sosyal devlet” anlayışımızla her zaman milletimizin insani gelişmişlik düzeyini arttırmayı hedefledik.

Sosyal devlet anlayışımızla yaptığımız reform niteliğindeki uygulamalarla 2002 yılında Birleşmiş Milletler Gelişmişlik Sınıflandırması’nda Orta İnsani Gelişmişlik seviyesindeyken 2016 yılında Yüksek İnsani Gelişmişlik seviyesine çıktı ve hala bu seviyeyi korumaktadır. Bu sayede Türkiye’nin; dünyada İnsani Gelişme Açığını en hızlı kapatan ülkelerden biri olmasını sağlanmıştır.

Yaratılan her şey insanın mutluluğu için, refahı içindir ve insan için yaratılmıştır. Dolayısıyla yaptığımız her türlü faaliyette insanı esas almak, insan haklarını gözetmek bizim en temel görevimizdir. Bu doğrultuda insan haklarının gelişmesi ve yerleşmesi için; insan odaklı, ekonomik kalkınmayı destekleyen, sosyal adaleti sağlayan, bireyi, aileyi ve toplumu güçlendiren, çoğulcu, bütünleştirici ve katılımcı demokrasiyi esas alan, sürdürülebilir insanca kalkınmaya odaklanan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, toplum kesimleri arasında güven ve birlik tesis eden temellere dayanan politikalar geliştirmek en temel vazifemizdir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık günü imzalanan bildirgeyi korumak için dünya ülkelerini topyekün her türlü mücadeleyi sürdürmesi gerekmektedir. 

Bu duygularla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum.
Kategoriler:
Haber

Yorumlar

    Henüz Yorum Yapılmamıştır.

Yorum Yaz Mail Adresiniz Yayınlanmayacaktır.