Menü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması hem sosyal devlet anlayışımızın hem de vicdani sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bütün vatandaşlarımıza olduğu gibi engelli kardeşlerimize de daha güzel, daha yaşamaya değer bir ülke sunmanın çabası içerisindeyiz.

Engellilerle ilgili her konuyu kendine sosyal sorumluluk alanı seçmiş biri olarak yaklaşık 20 yıldır engelli kardeşlerimize hizmet etmekteyim, bu hizmetlerim kapsamında Fiziksel Engelliler Vakfı bünyesinde fiziksel engelli çocuklarımız için Gaziantep’te sportif beceri kazandırma ve koordinasyon merkezi açtık ve faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal devletin en önemli alanlarından biri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi temel önceliklerimiz arasına aldık. Engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımı önündeki engelleri kaldıran politikalar uygularken, engellilere ve yakınlarına doğrudan hizmet sunmak, onlar ile kamu kurumları arasında köprü olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar üretmek en öncelikli görevlerimizdendir.
Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birisidir. Bu gelişmişliğin önündeki her türlü engeli kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline dayanan ortak yaşam alanları oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda AK Parti hükümetlerimiz engellilere; eğitim ve rehabilitasyonda, mesleki eğitimde, üniversite eğitiminde, istihdam ve çalışma yaşamında, sağlıkta, evde sağlık hizmetinde, vergiden muafiyet veya vergi indiriminde tanınan haklar ileri seviyelere taşınmıştır.
Ülkemiz bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyor, değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak, devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız temennisiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerini saygıyla selamlıyorum.
Kategoriler:
Haber

Yorumlar

    Henüz Yorum Yapılmamıştır.

Yorum Yaz Mail Adresiniz Yayınlanmayacaktır.